Mae Agresso wedi symud!

Lansiwyd y gwasanaeth newydd ar 4 Chwefror 2019.

Mae'r gwasanaeth wedi symud i https://u4bw.bangor.ac.uk/u4bw/, cofiwch ddiweddaru eich nodau tudalen.

Agresso has moved!

New service launched on the 4th of February 2019.

The Agresso service has now moved to https://u4bw.bangor.ac.uk/u4bw/, please update your book marks.